MALC (121 van 130).jpg

About

Op basis van een juridische opleiding ontwikkelde Pascal een a-typische carrière tijdens dewelke hij een unieke ervaring opbouwde die het midden houdt tussen consultancy en praktijk. Vertrekkende van een solide focus op de financiële sector, opende Pascal vroeg de horizon aan de hand van management posities in andere sectoren (ICT, voeding, bouw, transport, event management, …) steeds met een focus op corporate governance en disruptie. Vanzelfsprekend is internationale ervaring omvat in zijn ervaring die bijna twee decennia bestrijkt.

Pascal treedt op als vertrouweling bij verschillende KMO’s, dit zowel vanuit een eerder strategische invalshoek in de hoedanigheid van klankbord alsook vanuit een uiterst praktische implementatiehoek.

+32 494 76 01 04
pascal@m-alc.be